Pet Nat Rose 2020.jpg

יין מבעבע בשיטה העתיקה ( Method ancestrale ) שהיא השיטה הראשונה בה ייצרו יין מבעבע. היא מתועדת בפעם הראשונה בשנת 1531 (הרבה לפני שמפיין). השיטה נוסדה בכפר לימו שבדרום צרפת ע"י נזירים. את התסיסה הראשונה של עוצרים ע"י קירור היין לטמפ' נמוכה (בנק' זמן מדויקת), לאחר מכן מבקבקים את היין ואז התסיסה ממשיכה בבקבוק. 

המילה "טבעי" מתייחסת לכך שהתסיסה מתרחשת על  שמרי הבר ושלא הוספה גופרית ליין.

רוזה מבעבע טבעי 2021