top of page

כורמות אורגנית

כורמות / כורמות אורגנית

אורניות בכרם נתיב אופקים

אדמה חיה

הקשר העיקרי של הגפן עם הסביבה קורה דרך האדמה. היצורים החיים באדמה אחראים על יצירת חומרי הזנה אותם הגפנים יכולות לקלוט, על הגנה על שורשי הגפן ממחלות וממזיקים ועל מיחזור החומר האורגני.

אדמה חיה ועשירה בחומר אורגני שומרת את המים בצורה טובה יותר ומאפשרת גידול גפנים ללא השקיה.

כדי לשמור על צמחיית הבר, על החיים באדמה ועל הפטריות החיות בשיתוף עם הגפנים, אנו לא חורשים או פוגעים בצורה כלשהיא במרקם הקרקע, וכמובן לא משתמשים בחמרי הדברה או דישון כימיים.

מגוון ביולוגי

העיקרון החשוב ביותר בכורמות האורגנית הוא שמירה על המגוון הביולוגי בכרם ובסביבתו. סביבה נקייה מרעלים מאפשרת לצמחי הבר, לחיים הזעירים באדמה ולבעלי החיים הגדולים לשגשג ולהישאר באיזון טבעי.

איזון זה בא לידי ביטוי בכך שכאשר מזיק מסוים מופיע בכרם, הטורפים הטבעיים של אותו מזיק יופיעו גם הם ויפחיתו את מספריו.

כאשר נעשה שימוש בחומרים לטיפול במזיקים אנו משתמשים בחומרים מן הצומח או במינרלים טבעיים המאושרים לכורמות אורגנית.

מושית על תפרחת גפן בכרם שפיה
כיסוי צמחייה טבעית בכרם שפיה

צמחיית בר

לצמחיית הבר תפקידים רבים הקשורים לשמירה על האדמה ועל החיים בכרם.

הצמחייה מונעת סחיפת קרקע בעונת החורף ויוצרת חלחול טוב יותר של מי הגשם לאדמה.

שורשי העשבים פותחים ומאווררים את הקרקע ומעודדים את קיום החיים הזעירים והפטריות באדמה.

הצמחייה מושכת ומשמשת מקום מסתור וריבוי לטורפים טבעיים והפרחים מושכים דבורים ומאביקים שונים.

עשבי בר, בעיקר דגנים, עשירים בחנקן הזמין לגפנים ומאפשר צמיחה חיונית ובריאה.

ללא השקיה

אדמת עמק שפיה העמוקה והקרבה לים התיכון מאפשרים גידול גפנים בוגרות ללא השקיה כלל, גידול המסתמך על גשמי החורף בלבד. זהו תהליך האורך מספר שנים בו מסגלים את הגפנים הצעירות וגורמים להן להעמיק שורשים.

הגפנים בכרמי היקב נטועות בצפיפות כפולה מהמקובל, לגפן פחות מקום לשורשים והיא נאלצת לשלוח אותם לעומק האדמה.

הענבים המתקבלים מגפנים שלא הושקו מרוכזים ואיכותיים משמעותית מגפנים שהושקו. החסרון הוא כמובן ירידה בכמות - פחות אשכולות וענבים יותר קטנים.

טל על עשביית החורף בכרם הקולומבר
פיזור קומפוסט בכרם שפיה

קומפוסט

הזנת הקרקע בכרמים ושיפור החזקת המים נעשים עם קומפוסט שאנחנו מייצרים מקליפות הענבים שנשארו אחרי הכנת היין. הכנת הקומפוסט מתחילה בזמן הבציר, בערבוב הקליפות עם קש וזבל עיזים, ונמשכת מספר שבועות, בהם יש להפוך את הערימות ולהרטיב אותן.

פיזור הקומפוסט מתחת לגפנים מתבצע בעונת החורף ומאפשר לגשמים לשקע אותו באדמה ולקרב אותו לשורשי הגפנים.

בנוסף להזנה ולשיפור מרקם הקרקע, שימוש בקומפוסט מעשיר את החומר האורגני באדמה ולכן תומך בחיים הזעירים בה.

bottom of page