top of page

כורמות

ארגזי בציר מלאים בכרם סמיון אורגני בעמק שפיה
גור ארנבים בכרם הקולומבר

כורמות אורגנית

גידול אורגני של גפנים מאפשר יצירת יין איכותי ובריא מבלי לפגוע בסביבה, בחי, בצומח ובאדם.

המטרה היא שמירה על המגוון הביולוגי במערכת אקולוגית שהתפתחה במשך מליוני שנים. הגידול מסתמך בעיקר על מניעה של תנאים להתפתחות מזיקים, על חיזוק הגפנים ושמירת קרקע חיה.

כורמות אורגנית מחייבת מעקב קפדני יום - יומי אחרי תנאי מזג האוויר ומצב הכרמים ודורשת יכולת תגובה מהירה.

עמק שפיה מבט מרכס שפיה

עמק שפיה

בעמק שפיה, למרגלות זכרון יעקב נטועים הכרמים של היקב. אדמת העמק עשירה ומגוונת מאוד, האוויר הקר מתנקז בלילות לעמק והקרבה לים התיכון מאווררת ומקררת את ימי הקיץ.

עמק שפיה הוא איזור גידול היין הותיק בישראל. הוא אחד מאותם מקומות מיוחדים שניתן לגדל בהם גפנים ללא השקיה וכך לקבל ענבים מרוכזים ואיכותיים משמעותית.

כרם צעיר בעמק שפיה

זני הענבים

אנו מגדלים מגוון גדול יחסית של זני ענבים במטרה למצוא את הזנים הטובים ביותר ליינות איכות בבית הגידול של עמק שפיה. במשך השנים הוספנו זנים והחסרנו כאלה שנמצאו פחות מתאימים וגם כיום נמשך תהליך הנטיעה והניסוי של זנים נוספים. הזנים שכיום אנחנו מגדלים אורגני והם גם ימשיכו איתנו בעתיד הם: סוביניון בלאן, סמיון, קולומבר, רוסאן, קלארט, גרנאש לבן, מלבק, פטי ורדו, מרלו, קריניאן, גרנאש, מורבדר וסירה.

אשכול פטי ורדו אורגני בעמק שפיה
אשכול סמיון אורגני בעמק שפיה
זמירה ארוכה של פטי ורדו בעמק שפיה

עבודות הכרם

כורמות אורגנית ביחד עם שמירה על  הצמחיה הטבעית דורשת עבודה רבה לאורך כל השנה, כדי לשמור על גפנים בריאות וכרם מאוזן. רוב העבודות ידניות, התזמון חייב להיות מדויק ויש להן השפעה של שנים קדימה על הגפנים. ישנה חשיבות רבה לידע ולנסיון ולכן עבודות הכרם מבוצעות על ידי צוות היקב בלבד.

נטיעת כרם בעמק שפיה
bottom of page